Uporaba in podnajem

Najeto vozilo smejo voziti osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti, najemnik ali pooblaščeni dodatni voznik. Najemnik ne sme brez pisnega soglasja najemodajalca oddati ali posoditi predmeta te pogodbe v podnajem. Najeto vozilo ne sme biti uporabljeno oz. voženo: - za nadaljnjo pridobitno dejavnost brez vednosti najemodajalca (podnajem tretji osebi, plačljiv prevoz potnikov in blaga ...) - za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil - za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta brez vednosti najemodajalca - če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil - če vozilo ni v voznem stanju oziroma je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom - nad dovoljeno hitrostjo - v nezakonite namene (kraja, devizni in carinski prekrški) - za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi - če je najemnik navedel lažne podatke - izven cest 1., 2. in 3. reda Gornje omejitve se seštevajo in se ne izključujejo. V primeru kršenja teh določil in pogojev se voznik najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo; višino škode določi najemodajalec.

Prenesi dokument s pogoji uporabe!

2536

Delo zaključeno

2500

Resnično srečni odjemalci

4033

Najem kombije